Monday, May 5, 2008

Barn høres ikke nok i utlendingssaker

Vektlegges informasjon av og om barn i utlendingssaker? I hvilken grad høres barn direkte, og er dagens samtaler egnet til å få frem god nok informasjon om barn? Forskerne Hilde Lidén, Hilde Rusten og Monica Five Aarset har gjennomgått gjeldende regelverk og praksis hos utlendingsdirektoratet, politiet og utvalgte utenriksstasjoner. På bakgrunn av intervjuer, spørreundersøkelser og gjennomgang av utvalgte saker, konkluderer forskerne med at eksisterende lovverk og praksis på utlendingsfeltet ikke ivaretar barns uttalerett godt nok.

Les resten her