Monday, June 29, 2009

Rapport om foreldre og ungdoms livsvalg i en migrasjonskontekst

På samme måte som ungdom med minoritetsbakgrunn balanserer mellom flere kulturer, opplever også minoritetsforeldre å være «balansekunstnere». Det skriver Monica Five Aarset og Miriam Latif Sandbæk i en ny forskningsrapport.

Sosiologen Annick Prieur har brukt begrepet «balansekunstnere» for å beskrive hvordan unge med innvandrerbakgrunn står i krysningsfelt mellom ulike forståelser av familie, identitet, og forholdet mellom autonomi og avhengighet. Det samme kan gjelde for foreldre med minoritetsbakgrunn, viser undersøkelsen ISF har utført på oppdrag av IMDi.

Bakgrunnen for undersøkelsen er en tidligere kunnskapsstatus (Ungdom med innvandrerbakgrunn: Verdier, ormdannelse og livsvalg) som ISF utførte på oppdrag av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratets (IMDi) i 2008. Her fant man blant annet at det er lite bevissthet omkring foreldrenes situasjon, både i forskningen og i den offentlige debatten.


Les mer om rapporten her:
http://www.samfunnsforskning.no/nor/ISF/Nyhetsarkiv/Balanserende-minoritetsforeldre

http://www.ba.no/nyheter/irix/article4414968.ece

http://www.imdi.no/no/Nyheter/2009/Foreldre-er-ogsa-balansekunstnere/

Rapporten kan lastes ned som pdf-fil her:
http://www.samfunnsforskning.no/nor/Publikasjoner/Rapporter/2009/2009-007