Friday, June 27, 2008

Politiets intern-etterforskning blir slaktet i ny rapport


Politifolk og vanlige folk blir etterforsket på ulike måter, viser en ny rapport fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).


Blant sakene rapporten viser til, er Obiora-saken i Trondheim. Til sammen har de involverte politifolkene i denne saken 14 voldsrelaterte anmeldelser bak seg, men anmeldelsene er ikke blitt vektlagt i det hele tatt under Spesialenheten for politisakers etterforskning.