Thursday, June 28, 2007

Nytt håp om rettferdighet i Obiora-saken?


Riksadvokat Tor-Aksel Busch gir Spesialenheten for politisaker ordre om å gjennomføre mer etterforskning av politiets handlemåte i Obiora-saken. Dette gir kanskje et nytt håp om rettferdighet, men det er Spesialenheten for politisaker som skal etterforske saken. Det er den samme enheten som frikjente politiet sist. Nå skal de granske seg selv for å se om de gjorde riktig sist da de gransket politiet som de selv er en del av..... Det riktige hadde vært om det var en uavhengig instans som skulle granske dette.

Jeg leser også at forbundsleder Arne Johannessen i Politiets fellesforbund som tidligere har omtalt pågripelsen av Obiora som "godt politiarbeid" beklager nå ordbruken. Det var på tide!


Les:

2 comments:

splagon said...

Saken ble henlagt på grunn av mangel på bevis, et fundamentalt
rettsprinsipp i norsk lov. Dette
betyr ikke at tiltalte nødvendigvis er uskyldig, men at skyld ikke kan bevises. Tvilen skal dermed komme tiltalte til gode. Å ikke godta dette rettsprinsippet betyr slutt på all retttsssikkerhet. Men mange unge idag forstår visst ikke slikt. lenger.

Monica Five Aarset said...

Hei Splagon

Det mange av oss er uenig i i behandlingen av Obiorasaken er blant annet at det var Spesialenheten for politisaker etterforsket politiets handlemåte. En ekstern og nøytral etterforskning kan også sies å være et fundamentalt rettsprinsipp.

Ellers skjønner jeg ikke helt hvofor du trekker inn alder i dette...