Wednesday, March 5, 2008

Integreringspotensiale og flyktninger fra muslimske land

Som en følge av endringer gjort i utlendingsloven i 2005 velger nå Danmark ut de kvoteflyktninger som antas å ha "integreringspotensiale", noe som betyr at døren i stor grad lukkes for flyktninger fan muslimske land. Hele 84 prosent av kvoteflyktningene som Danmark tok imot i årene 2001 og 2002 kom fra muslimske land som Afghanistan, Sudan og Irak. De siste to årene har andelen falt til bare 11 prosent. I artikkelen Danmark har lukket døra for muslimske kvoteflyktninger står det å lese at Jesper Langballe fra regjeringens støtteparti Dansk Folkeparti er godt fornøyd med kursendringen:
– Tiden har lært oss at det stort sett ikke er noen integrasjonsproblemer med andre befolkningsgrupper enn muslimene. Dem er det til gjengjeld store problemer med, sier Langballe.

No comments: