Wednesday, January 10, 2007

Trygghet i stille gater

Jeg ser at Aftenredaktør Hilde Haugsgjerd ser seg nødt til å komme med en oppklaring i forhold til hva hun egentlig mente med teksten "Kvinners eget ansvar", da den har utløst kraftig debatt på Aftenposten.no og på diverse blogger. I "Prisen for tryggheten" skriver hun blant annet:
Blant annet er endel unge feminister provosert over mitt synspunkt om at det største ansvaret for å unngå å bli voldtatt på gaten må dessverre kvinner selv ta, fordi vi selv rår over de mest effektive forebyggende tiltakene.
.......

Men ikke noe samfunn kan gardere seg mot syke sinn, aggressivitet og pervertert seksualitet blant enkeltmennesker. Uansett hvor mange og gode tiltak fellesskapet setter i verk, vil det fortsatt finnes potensielle voldtektsmenn. Uansett hvor god den feministiske debatten og hvor sterke protestene er, vil det fortsatt skje voldtekter i Oslo.

Derfor er det i kvinners egen interesse å gjøre det vi selv kan for å unngå situasjoner der risikoen for å bli voldtatt er størst. Samfunnet kan gjøre mest for å forebygge at menn blir overgripere. Den enkelte kvinne kan mest effektivt forebygge at hun blir utsatt for overgrep av de voldtektsmenn som ferdes i byen.

De som i feminismens navn fraråder kvinner å selv ta et ansvar for ikke å bli utsatt for voldtekt, gjør kvinner en bjørnetjeneste. Det er voldtektsmenns eksistens som fratar kvinner friheten, ikke restriksjonene kvinner legger på seg selv for å unngå å bli voldtatt.

Om kvinner tar hensyn som å unngå å gå alene i stille gater midt på natten, skaper det trygghet, ikke ufrihet.
Det ser ikke ut til at Haugsgjerd har forstått kritikken mot hennes bruk av begrepet "ansvar". Ansvar blir i denne sammenhengen oppfattet som om det også underforstått handler om plassering av skyld. Dessuten har hun en veldig surmaget kritikk mot unge feminister (er det fordi hun selv føler seg gammel at hun må presisere at de er unge og implisitt ikke så kloke som hun er...). Det er vel ingen som "i feminismens navn" fraråder kvinner å kontroll over eget liv eller å ta hensyn til råd. Men hvis alle kvinner følger Haugsgjerds om ikke å gå i stille gater midt på natten - da ville det ikke skapt trygghet, men dessto mer utrygghet for kvinner som likevel, av ulike grunner, måtte gå alene hjem en natt. Da ville natten blitt en mannsbastion som en enslig kvinne måtte holde seg unna for en hver pris.

Bildet som er satt til artikkelen er fra en "Ta-natta-tilbake" parole under en 8. mars demonstrasjon. En parole og demonstrasjon som nettopp handlet om at kvinner skal bevege seg ute. Jo flere som er ute - jo færre stille, farlige gater. Var Haugsgjerd uenig i denne parolen?

Jeg regner med at Haugsgjerd mener kvinner burde slutte å gå i korte skjørt, og i kle seg parkdress og vernestøvler.

Les også intervjuet med Hilde Haugsgjerd i Ny Tid

4 comments:

Undre said...

Hvorfor går ikke Haugsgjerd like hardt ut mot myndighetene og spør dem hvorfor de ikke gjør mer for at vi kvinner skal kunne føle oss trygge - så vel ute på gaten som hjemme???

Jeg bare spør ...

Monica Five Aarset said...

Du kan så si. Lurer på om det enten et uttrykk for å ha gitt opp troen på myndighetene eller et uttrykk for et veldig individrettet samfunnsyn...

kristiof said...

Husker jeg leste i dagbladet for noen år siden, en journalist som kommenterte at det faktisk ikke er kriminelt som være uforsiktig ved å gå hjem alene og lignende; det er overgriperne som gjør noe straffbart.

Monica Five Aarset said...

Ja, det skulle jo bare mangle. Dessuten er det vel menn som statistisk sett er mest utsatt for å ble slått ned el når de er ut i byen om nattten. Hvorfor er det ingen som skriver at det er menns ansvar å holde seg hjemme og aldri gå på byen i helgene???????