Sunday, January 7, 2007

"-Overser det flerkulturelle"

I en tidligere post skrev jeg om etnisitet og kjønn i barnetv. Jeg irriterte meg over hvordan både etniske minoriteter og kvinner ofte reduseres til pedagogiske poenger, noe som kan medvirke til å opprettholde, snarere enn å fjerne, bildet av hvite menn som normalen og skillet mellom "oss" og "dem". Denne representasjonsproblematikken kan gjenfinnes også i skolebøkene i følge Ragnar Næss. Under overskriften "-Overser det flerkulturelle" skriver Klassekampen: "Ragnar Næss i Oslo SV har gått gjennom Aschehougs nye samfunnsfagbok for femte klasse. Han er sjokkert over fraværet av det flerkulturelle."

– Bildene viser nesten bare lyshårede mennesker med lys hud og blå øyne, påpeker han. I den grad mennesker med annen etnisk bakgrunn enn den norske er framstilt, mener Næss det er for syns skyld, uten reell vilje til å representere mangfold. Han trekker fram et bilde av Ahmed Khan, som driver butikk i Oslo. «Der selger han blant annet halal-kjøtt. Det er kjøtt som er slaktet på den måten Koranen har bestemt. Koranen er muslimenes hellige bok,» står det i bildeteksten.
– Koranen har fint lite med en kjøpmann å gjøre. Her blir det altfor etnisk, mener SV-eren.

Næss har telt bildene i boka og kategorisert dem. I delen om Norge i dag avbildes 87 mennesker, bare seks personer som ikke er etnisk norske.
– Dette må ses som symbolsk, sier han.

Næss frykter at boka framstiller minoriteter og innvandrere som unntak, mens lyst hår og blå øyne er normen.
– Boka tar ikke hensyn til barnas bakgrunn. Det enkelte barnet skal danne utgangspunktet, og det har norsk skole et stort problem med i dag, sier han.

Han mener bildet av Norge som presenteres i boka er en subtil måte å opprettholde skillet mellom et etnisk norsk «oss» og «de andre», og at det kan være aktuelt å be om revisjon av lærebøkene, bare et halvår etter at de ble utgitt.
Les mer...

Jeg husker skolebøkene fra da jeg gikk på skolen - feks historiebøkene hvor hver historisk epoke hadde hvert sitt kapittel som ble avslutttet med et tosiders underkapittel som feks het "kvinner i middelalderen" eller "kvinner i vikingetiden". Kvinner, 50% av jordasbelfokning var redusert til to-siderssammendrag som ikke var viktige i forhold til den store historiske oversikten. For ikke å snakke om samer og samiske kulturelle tradisjoner og historie - noe vi lærte så og si ingenting om.

Så har vi det svært omstridte KRL-faget. Sønnen min som går i 1 klasse - han lærer nå om den kristne skapelsesberettningen i KRL og om norrøn mytologi i historie, men ingenting om Islam eller Hinduisme. Hvorfor? I hvilken grad er dette en integrerende og inkluderende skole?

Se også:
Lærebøker og identitet av Håkon Rune Folkenborg
Ogsaa vi naar det blir krævet... av Thomas Hylland Eriksen
Samer som hetro, friske og annerledes intervju i forskning.no med Suzanne V. Kundsen

Kristendom ut? (Klassekampen)

1 comment:

Anonymous said...

Gode poenger:)