Monday, December 25, 2006

Islamofobi, EU og Naive Norge nok en gang

Dyster lesning. Muslimene i Europa utsettes for stadig mer rasisme og voldshandlinger, ifølge EUs overvåkingssenter for rasisme og fremmedhat (EUMC). 18 desember la EUMC frem sin 117 sider store rapport, og den tar for seg situasjonen for anslagsvis 13 millioner muslimer som bor innenfor EUs 25 medlemsstater. Rapporten bruker begrepet islamofobi om situasjonen, og ifølge EUMC-sjefen Beate Winkler er det bare toppen av isfjellet som er kommet frem når det gjelder diskriminering av muslimer. (Se blant annet Aftenposten.) Lesningen setter debatten om "Naive Norge" (og den påfallende mangelen på en oppfølgende debatt om redaktøransvar) inn i en større kontekst. Jfr. min kommentar om at det er skremmende at TV2 sendte "Naive Norge" i den formen den ble sendt, - som jeg skrev føyer dokumentaren seg inn i en lang rekke av islamofobe ytringer, dokumentarer og bøker de siste årene. Min redsel for konsekvensene av at grensen for hva som er akseptert og lov å ytre om "innvandrere", "pakistanere" og "muslimer" stadig flyttes bare øker.

Se også intervju med minoritetsforsker Randi Gressgård om samme tema.

Les teksten "Å være ung muslim i Norge" skrevet av Mariam Javed

No comments: