Tuesday, December 19, 2006

"Mer skeptisk til innvandrere"

Nordmenn er blitt mer skeptiske til innvandrere, til tross for stabile asyltall og lav arbeidsledighet viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) – Dette er paradoksalt, sier forsker Svein Blom i Dagsavisen.

se også SSB's "innvandring og innvandrere 2006"

Se også:
Sharam Alghasi om TV2 og Frp
og Mediene dyrker "religionskrig" av Lars Gule

5 comments:

lorenz said...

Men stemmer konklusjonen? Forskjellen til ifjor er bare noen få prosentpoeng. Og andelen av befolkningen som syns at Innvandrere bør bli så like nordmenn som mulig har gått ned med fem prosentpoeng - og det er jo positivt.

SSB vinkler utviklingen mye mindre negativt enn dagspressen. For avisene gjelder jo "Bad news is good news"

Monica Five Aarset said...

Hei Lorenz
Jeg er enig med deg - endringen fra 2005 er liten, og avisenes vinkling er gjerne negativ. En ting, av en million andre, som forundrer meg er at det er flere som mener at kulturen berikes av innvandring enn at økonomien berikes av innvandring. Hvordan kan disse tingene skilles fra hverandre? Det er jo selvfølgelig noe av problemet med slike undersøkelser - kompleksiteten forsvinner. Men likevel spennende å følge med på dem for de peker på noen generelle tendenser

Shoaib said...

Spørsmålet er vel også om mediene har greid å bringe noe av den positive statestikken frem til folk, eller henger informasjon igjen som skaper et negativt inntrykk.

Monica Five Aarset said...

Hei Shoaib
Jeg tror dessverre at informasjonen som gir negative inntrykk faster seg sterkest hosmange, men det henger jo igjen sammen med medienes fremstillinger, vinklinger og vektlegginger. Her har media en viktig jobb å gjøre, men ser ut til at dette ikke prioriteres.....

Monica Five Aarset said...

Sharam Alghasi har forsket på debattprogrammer på tv som omhandler "innvandrere" og konkluderer blant annet med at Tv2 har skapt rom for Frp. Se linken jeg har lagt ut i posten