Tuesday, February 6, 2007

Unaturlig flagging?

Frps samepolitisketalsmann Per-Willy Amundsen mener det er "unaturlig" å flagge på samefolkets dag:
Det finnes ingen samisk stat. Derfor synes jeg det er unaturlig at det flagges på denne dagen. At det er en offisiell flaggdag er med på å nøre opp under konflikter mellom samer og ikke-samer, mener Amundsen.
Les mer
Det er alltid like interessant hvordan konservative/mørkeblå aktører klarer å trekke inn begrep som naturlig/unaturlig i sin retorikk. Ved å si at noe er "unaturlig" vrir de seg unna et hvert krav om forklaring og argumentasjon. Er det noe de ikke liker - det være seg homofile, muslimer i Norge eller som nå markering av samefolketsdag kategoriseres det straks som "unaturlig" og ergo feil/farlig/ekkelt.

2 comments:

Ane said...

Hva er "naturlig"? Hvis definisjonen er at det forekommer i naturen stiller jeg spörsmålstegn ved om flagging noensinne kan väre naturlig? Det er for eksempel veldig få dyr som i det hele tatt har flaggstang. Sex med individer av samme kjönn forekommer derimot både titt og ofte i dyreriket....

Monica Five Aarset said...

Hei Ane
He-he, kjenner heller ikke til regler for flagging - eller flagging i det hele tatt blant dyr.
Og etter den fantastisk utstillingen "Mot naturens orden?", ved naturhistorisk museum om sex med samme kjønn blant dyr faller "naturlighets" argumentet til homofobe aktører bort.
Se for eksempel: http://www.nhm.uio.no/againstnature/index_no.html