Wednesday, February 28, 2007

Syltelabber, grisehyl, "Demokratene" og annet svineri

Det er komisk, det er trist og det er provoserende. Bystyremedlem i Bergen Kenneth Rasmussen, representant for "Demokratene", skal legge frem som forslag for bystyret at de skal henge opp syltelabber i lyktestolper og at det skal spilles grisehyl over høytalerene på Torgallmenningen, i Bergen! Hvorfor? Jo, for å forhindre muslimer å be på Torgallmenningen. Bergen Moske, med sin 1700 medlemmer, må ut av sine lokaler fordi de kommunale lokalene ikke tilfredstiller brannforskriftene. Bergen moske vil at kommunen skal forbedre lokalene slik at de kan brukes som midlertidige lokaler frem til de nye lokalene trossamfunnets har kjøpt er ferdigstilt. Hvis ikke vil de holde fredagsbønn på Torgallmenningen i Bergen som en markering og protest sier Abdelmajid, medlem av trossamfunnet og vararepresentanter for Arbeiderpartiet i bystyret. Kenneth Rasmussen blir tydeligvis ekstremt provosert og sammenlikner muslimenes "trussel" med den tyske okkupasjonen i 1941:
Muslimsk bønnemøte i bergenseres felles offentlige byrom, er et like
stort overgrep som da tyskerne okkuperte byen i 1941. For det første skal
ikke noen menigheter få lov til å utøve sin religion på Torgallmenningen eller
andre steder der allmennheten ferdes. Det vil bare skape krangel og alvorlige
situasjoner. Les mer

I hvilken grad det å spille grisehyl over høytalerene og å henge syltelabber i stolper og lykter på Torgallmenningen kan oppleves som et overgrep - også for ikke-muslimer, sier Rasmussen ikke noe om. Forøvrig støtter Vidar Kleppe Rasmussen: "Jeg er helt enig med Kenneth Rasmussen i at det er ingen løsning at muslimene skal stå med rompa i været i byens storstue, Torgallmenningen og ha fredagsbønn"

Det er en komisk og ekstremt barnslig reaksjon, og det er også komisk at disse menneskene Rasmussen og Kleppe tilhører et parti som kalles "Demokratene". De burde heller kalle seg "Krakilene", "kverulantene" eller "Nei til muslimer, homser og annet svineri"-partiet. Alt annet enn "Demokratene"!

Det som ikke er komisk er at slike uttalelser og innspill virker inn på og former virkeligheten - og ekstremistene på alle kanter tar opp plassen i samfunnsdebatten. Rasmussen og Kleppe er komiske, men de er også en del av en samfunnsutvikling vi ikke kan le av - som er dypt alvorlig, og som handler om Norge og Europas anstendighet og fremtid. Rasmussen og Kleppe er ekstreme og komiske, ja, men veien er ikke så lang til uttalelser og synspunkter som i større og større grad ytres og har gjennklang hos mer seriøse samfunnsaktører. Grensene for hva som er greit å ytre om spesielt muslimer flyttes hele tiden. Hallgrim Bergs bok "Amerikabrevet - Europa i fare" er ett av de siste eksemplene på dette. Å kalle barnefødsler en "invasjon" som Berg gjør, og bønn i det offentlige rom som "okkupasjon", som Rasmussen gjør, er drøy kost. Og langt over grensen for hva jeg vil anse som en sivilisert og konstruktiv samfunnsdebatt. Jeg lurer på om disse menneskene selv tror på det de sier - skjønner de virkelig hva en okkupasjon eller en invasjon vil si - skjønner de det grusomme og alvorlige i slike begreper? Mener de virkelig at fødsler og bønn kan beskrives med slike alvorlige begreper?

Det som skremmer meg er at jeg har møtt likende påstander og holdninger fra flere hold og i flere ulike miljøer - fra mennesker som er svært ulikt posisjonert i samfunnet - fra anonyme uttalelser på diverse blogger, til pengesterke personer i det privatenæringsliv, til professorer.

De islam- og muslimfiendtlige holdningene og handlingene som ytres og utføres av dem som sier de kjemper for Europas/"Vestens" verdier og fremtid er selv med på å sette verdier som toleranse, åpenhet, demokrati, anstendighet, respekt og medmenneskelighet(som jeg ikke mener ikke er Europas eller "Vestens" verdier, men verdier som er mer eller mindre tilstede i ulike samfunn i ulike epoker) i fare. De ødelegger de verdiene de selv mener de kjemper for. Den klassiske "Kaster barnet ut med badevannet"-tabben.

Det paradoksale er at aktører som hevder slike holdninger, eller på andre måter er kritiske til muslimer som en gruppe, høylytt hevder at de knebles og at samfunnsdebatten styres av venstrevridd "politisk korrekthet". Anders Heger påpeker det samme paradokset i sitt innlegg "Det nedrigste" i Dagsavisen:

Dette begynner å bli en så vanlig affære at det ikke burde være verd et løftet øyebryn. Det går knapt en dag uten at de som aldri slipper til står fram, i stadig tydeligere og mer omsvøpsløs form. Avisspaltene og fjernsynsstudioene står vidåpne for dem. De politiske partier legger opp sin retorikk og politiske praksis etter dem. Deres budskap er repetert til det kjedsommeligste, det innledes alltid med en furten påstand om at de er blitt usynliggjort, men nå er det på tide. Og det til tross for at ingen politiske meldinger har vært gjentatt så ofte på våre kanter av verden, av så mange mennesker og i så mange varianter. Enten man ser det over det siste året, de siste femti år, eller de siste fem hundre år.
I forhold til Bergs påstander om at muslimers barnefødsler representerer en invasjon skriver Heger:
I dypeste alvor ble dette poenget løftet fram som en hovedutfordring da Bergs budskap ble diskutert på RedaksjonEn samme kveld: De får flere barn enn oss. Fortsetter det, i et par generasjoner, er de mange, mange flere enn oss. Og hva gjør vi da? Der satt professorer og politikere og klødde seg i sine grånende og halvskallede hoder, mens ånden fra Hallingdal smilte fornøyd. Ved fødselstallenes grusomme matematiske konsekvens var trusselen mot vår kultur blitt synlig bortenfor diskusjon.
Ingen sa hva sies burde: De ufødte barn skal ikke dømmes som terrorister eller kulturødeleggere. De barn som kommer skal arve jorden. Ønsker man at en folkegruppe ikke skal reprodusere seg, har man egentlig sagt at man ønsker den utradert.
Den som er uforskammet nok til å reise fingeren, peke på «de andre» og si: «Du skal ikke føde så mange barn», han har rett: Denne sivilisasjonen er i fare. Han er nemlig selv i ferd med å kvele alt som er sivilisert i den.
Se også:
-Lars Gule mener Hallgrim Bergs påstander muslimsk invasjon i "Amerikabrevet" er på linje med klassisk antisemittisk konspirasjonstenkning.
-Se også Gule i Dagbladet
- AUF i Hordaland anmelder Rasmussens utspill for brudd på rasismeparagrafen.
-Hverken Samlaget eller Gyldendal ville utgi Hallgrim Bergs bok.

9 comments:

Cicilie Fagerlid said...

Monica, dette var et veldig bra men forferdelig trist innlegg å lese. Hvordan er det mulig at det har kommet så langt? Jeg har ikke noe mer konstruktiv kommentar å komme med enn å si enn at maken til lavmål i den offentlig debatt skal man (forhåpentligvis) lete lenge etter.

Hilsen Cicilie

Undre said...

En veldig godt post, Monica!

Undre said...

*god

Monica Five Aarset said...

Hei Cicilie! Ja, det er trist. Og jeg tror dessverre ikke bunnen er nådd ennå. Var sammen med noen venner av meg fra Afghanistan tidligere i dag, og jeg tenkte på at det finnes mennesker som virkelig opplever invasjon og okkupasjon, og da ble kontrasten til Berg og Rasmussens uttalelser og påstander kvalmt stor.

Hei Undre! Takk:-)

Jarle said...

Jeg synes det er Lars Gule som er reaksjonær og fordomsfull, for hans virkelighetsbilde er fra en fortid der Europas befolkning var enerådene på de fleste områder, og utgjorde tredjeparten av verdens befolkning.

Hos ham er muslimene og afrikanerne undertrykte stakkarer som må forsvares i et og alt. Mens alle kristne, hvite europeere blir de rike, slemme maktpersonene som alltid må motarbeides.

Men befolkningsveksten i Afrika/Vest-Asia, og den økonomiske veksten i Øst-Asia, gir en verden i rask endring. Mens Europa står foran forgubbing, befolkningsnedgang, avindustrialisering, og har et Øst-Europa i ruiner etter marxismen.

Samtidig opplever Europa nå starten på historiens største folkevandring sørfra.

Muslimene i Europa er ingen stakkarslig minoritet, de er spydspissen for en verdensreligion på 1,5 milliarder mennesker. De får full oppbacking fra denne kraftfulle milliard-opinionen, noe vi så i karrikaturstriden.

Muslimene er velorganiserte i Europa, i mindre nettverk av klaner og menigheter. Bare i UK finnes det over 2000 muslimske organisasjoner anerkjent av britiske myndigheter. Det finnes ingen anerkjent organisasjon som taler den angelsaksiske urbefolkningens sak i det multikulturelle britiske samfunn.

(BNP forsøker nå å profilere seg som den angelsaksiske urbefolkningens representanter og talsmenn, men blir som kjent voldsomt angrepet og demonisert av multikulturelle britiske myndigheter)

Verken samer, jøder eller muslimer er undertrykt i Norge. De er alle anerkjent som folkegrupper og minoriteter etter norsk lov. Kun grupper uten lovbeskyttelse og anerkjennelse er undertrykt i et multikulturelt samfunn.

Ingen hvite folkegrupper har noen anerkjennelse og lovbeskyttelse i det multikulturelle Europa; ingen talsmenn, ingen organisasjoner, ingen rettsbekyttelse, ingen anerkjent kultur.

Selv de mest ekstreme ekstremister i Norge har et poeng når de hevder at at stereotyp rasisme mot hvite er akseptert, jfr blondinevitser og svenskevitser, mens uttrykk som neger, svarting og pakkis nå er forbudt/fordømt.

Om utviklingen fortsetter som nå, vil det om 50 år være pakistanere og somaliere i Oslo som administrerer kulturbudsjettene, styrer Nasjonalgalleriet, Munchmuseet, guider oss i stavkirkene og vikingskipene, og viser norsk kultur og historie til turistene.

Mens samene vil for alltid ha eiendomsrett til sin samiske kultur og historie. Og samene vil bli representert av samisk valgte representanter i det multikulturelle Norge. Slik indianerne også vil kontrollere og administrere sin indianske kultur og historie i USA til evig tid.

Etniske nordmenn som står for tradisjonelle norske og vestlige verdier er i dag en forfulgt og undertrykt minoritet i Norge. Dette faktum vil bli dokumentert når vi begynner å etnisk organisere oss slik norsk-pakistanerne, samene, romaene, kvenene og muslimene i Norge forlengst har gjort.

I mine øyne er kun Hallgrim Berg en bekymret representant fra Europas urbefolkning. Slik en samisk leder tidligere kunne uttrykke bekymring for fornorskning.

Jeg kjøper altså ikke Lars Gules verdensbilde. Europa opplever derimot verdenshistoriens største folkevandring. Og om ikke Europas urbefolkning står opp i tide for sine verdier og sin kultur, blir vi tilintetgjort av selvbevisste og kravstore folkevandrere.

Verdensberømt professor Francis Fukuyama skriver i februar-utgaven av Prospect Magazine at enten står
Europas urbefolkning nå opp for sin kultur og sine verdier, eller så vil vi bli tilintegjort av folkevandrere som meget vel vet hvem der er og hva deres verdier er:


Det er derfor på høy tid at vi organiserer oss som folkegruppe og urbefolkningsminoritet i Norge, og bygger vår kultur på tradisjonelle norske verdier. Og slik ivaretar våre interesser i dette kaos-mangfoldet som Gule & co har skapt siden 68er-revolusjonen.

Monica Five Aarset said...

Hei Jarle
Jeg er helt enig i å vi lever i en verden med raske endringer - når det er sagt så tror jeg verden alltid har vært i endring, det er kanskje det at endringene er synligere, dokumenteres mer og foregår raskere nå enn tidligere.

Jeg tror ikke Gule ser på muslimer og afrikanere som noen "undertrykte stakkarer som må forsvares i ett og alt" og ei heller på hvite som "slemme". Jeg tror derimot han, i relasjon til Bergs bok, har forsøkt å sette bergs uttalelser i en historisk og sosial kontekst.

Ut fra det du skriver i denne kommentaren ser det ut til at du og jeg har helt forskjellige menneskesyn. Du skriver om "muslimer", "afrikanere" og "hvite" som om dette er ulike menneske grupper som er innad helt like. Muslimer kan ikke være "en spydspiss" og de er ikke en homogen gruppe - muslimer er en veldig sammensatt gruppe individer, med ulike bakgrunner, meninger, forhåpninger, gleder, sorger - de har ulike grunner for å være i Europa. Noen er født her, noen har slekt i Europa som gå tilbake flere århundrer (feks bosniske muslimer), andre har flyktet fra krig og andre igjen har kommet for arbeid og med en drøm og et bedre liv for seg og sin familie. Noen muslimer er organisert, noen ikke - dessuten er det ikke slik at musli ske organisasjoner er homogene eller har et felles syn på alt.

At samer, jøder eller muslimer ikke kan være "undertrykte" eller oppleve diskriminering i Norge fordi de er annerkjent etter norsk lov er en sannhet med meget sterke modifikasjoner - og lovverket er nok litt mer komplekst enn som så. Samer har status som nasjonal minoritet, og er dermed i en annen juridisk situsasjon enn muslimer.

Du er redd for at om 50 år vil det være pakistanere eller somaliere som administrerer kulturbudsjetter osv. Hva mener du med det? Mener du at en som har bakgrunn fra Pakistan alltid vil forbli pakistaner og aldri nordmann? Feks om 50 år vil det kanskje være deres oldeforeldre e.l. som kom fra Pakistan - er de da forstatt kun pakistanere? Eller er du redd for at det kommer noen rett fra Pakistan og glir rett inn i en stilling som styrer av Nasjonalgalleriet? (Og hvorfor skulle det være så problematisk hvis personen har norsk kunst som spesialfelt og har lang erfaring i forhold som konservator/museumsleder).

Når det gjelder Francis Fukuyama har vel hans profetiske evner blitt betraktlig svekket - han profeterte jo at vi nærmet oss "historiens slutt" - jeg regner med at han har endret syn på det....

Jeg har ikke noe behov for å organisere meg "etnisk". Og mener heller at den vi/dem-grensen du skisser opp i denne kommentaren nettopp er et eksempel på den type tenkning som fører verden galt av sted.

Tiqui said...

Veldig bra bloggpost, og også veldig bra kommentar fra Monica til Jarle her nederst. Om temaene er mye svineri, så var denne teksten alt annet enn det. :) Og så var det hyggelig å finne en antropolog til som blogger! :)

Monica Five Aarset said...

Hei Tiqui
Takk:)

Respekter det Politisk innkorrekte. said...

Tendens
Politiskt (in)korrekt - Vad får man forska om? Sänds även kl. 20.03 och imorgon kl. 23.30.
tisdag 20 mars 2007 11:03

http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1253&artikel=1257648


Icke politiskt korrekt forskning i Arnstbergs nya bok?
Att vara forskare och förhålla sig till det politiskt korrekta kan ibland vara minst sagt knepigt. Särskilt när forskningsresultaten inte går ihop med de åsikter som anses vara de rätta.
Möt Karl-Olof Arnstberg och Jonathan Friedman, två samhälls-forskare som berättar om hur det är att hamna i stormens öga. Men som i sin forskning ändå vill försöka att skilja på gott och ont, sant och falskt.

Programmet är gjort av Mia Blomgren och är det 3:e i Tendens tema-serie om begreppet ”Politisk korrekthet”. Nästa vecka, i det 4:e och sista programmet, kan ni höra vad politiskt inkorrekta och korrekta lyssnare har för tankar om pk-programmen och pk-fenomenet.