Tuesday, April 24, 2007

The Border Film Project - minutemen og illegale immigranter
Dagbladet.no skriver i dag om kunstprosjektet The Border Film Project hvor noen kunstnere har delt ut over tusen engangskameraer til minutemen (en gruppe mennesker som har oppnevnt seg selv til sivile grensevakter for å sikre at illegale immigranter og terrorister ikke krysser grensen fra Mexico til USA ) og til potensielle ulovlige immigranter. Resultatene - bildene er sterke og fascinerende. Se mer her

No comments: