Sunday, April 22, 2007

Dokumentar om venn med hukommelsestap

En venn av meg mistet hukommelsen for ca 7 år siden. Han har og har hatt et fullstendig hukommelsestap. Hva som utløste hukkommelsestapet er fortsatt ukjent. Han glemte alt - familie, venner, hvordan verden fungerer, hva familie er, sin egen historie, all annen historie osv. Den kroppslige hukommelsen som språk, det å spille gitar, og det å synge sanger han hadde lært tidligere osv hadde han derimot ikke glemt. Han er en utrolig intelligent fyr og selv om han fortsatt har amnesia og ikke husker livet sitt før disse 7 årene, har han klart å bygge opp livet sitt igjen og fungerer nå helt fint. Hele prosessen har vært utrolig trist, rar, spennende, skummel og merkelig for de som står ham nær og de som er bekjente av ham. I et antropologisk perspektiv har prosessen vært kjempe spennende fordi den berører temaer som: hva er identitet? i hvilken grad er identitet knyttet til hukommelse? hvordan henger kroppsliggjort kunnskap sammen med refleksiv hukommelse?

Det lages nå en dokumentarfilm om ham, og det ligger en forsmak på filmen på youtube

1 comment:

Anonymous said...

This Week in New Scientist: New kind of epilepsy shakes up memory

The New Scientist
Volume 201, Issue 2696, 18 February 2009, Page 12.
New brain condition shakes up our idea of how memories work

References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.

Linda Geddes

Available online 21 February 2009.

The condition is challenging our assumption of how memories are formed, which may lead to more effective treatments and tests for memory disorders like Alzheimer's and dementia