Tuesday, April 10, 2007

Kontroversielle utspill

VG skriver i dag om at Kadra Noor går ut og sier at Koranen, eller retter sagt Koranens syn på kvinner, bør nytolkes. VG skriver at dette er "et meget kontroversielt utspill". Kadra Noor uttaler:

Det er Koranens syn på kvinner som bør fortolkes på nytt. Jeg savner en debatt
om hvilke rettigheter og plikter den moderne muslimske kvinnen har.

....

Kvinners posisjon har aldri blitt tatt opp tidligere. De få kvinnene som har forsøkt å sette dette temaet på dagsordenen, har blitt stemplet som vantro. Islamsk Råd bør definitivt ta opp denne problemstillingen. Men det blir nok ikke så enkelt med tanke på at alle som sitter i Islamsk Råd er menn.
Les mer
Kadra Noor er en tøff ung kvinne som kjemper viktige kamper. Men både hennes (slik den fremstår i VG) og VGs fremstilling gir inntrykk av at islam kun eksisterer i èn fortolkning og at muslimer er en homogen gruppe. Det er riktig at i mange miljøer vil Noors uttalelser være kontroversielle, og at det i flere muslimske miljøer og samfunn har vært liten debatt om kvinners posisjon. Men å si at kvinnens posisjon aldri har blitt tatt opp tidligere (slik det står i VG artikkelen) er både historieløst og kontekstløst. Kvinnens stilling i islam har lenge vært et sentralt tema innen islam. Kvinnens stilling i islam er, og har vært, et sentralt tema i diskurser tilknyttet islam helt fra 1800-tallet delevis på grunn av fokus på kvinnen fra vestlig sidel. Men kvinnen sto også sentralt i interne diskusjoner om flere av de muslimske landenes stagnasjon spesielt på 1800-tallet, hvor kvinnens stilling ble knyttet til stagnasjonen. Diskusjonen om kvinnens stilling har vært sentral i en islamistisk diskurs om misforholdet mellom det ”sanne islam” og tradisjon og kultur, som kan gjenfinnes både i muslimske land og blant muslimer i ikke-muslimske land. Det er viktig å ikke glemme alle de kvinner (og enkelte menn) som både opp igjennom historien og nå i samtiden diskuterer kvinners rettigheter og posisjon i lys av islam og innenfor islam. Kvinners posisjon innenfor islam og i Koranen har vært og er diskutert av aktører med en rekke forskjelle ståsteder og syndspunkter. Kvinners posisjon og rettigheter i relasjon til islam diskuteres av flere svært ulike muslimske kvinner i dag fra marokkanske Fatima Mernissi, til iranske Shirin Ebadi og til Amina Wadud og hennes kamp for at kvinnelige imamer kan lede bønn for forsamlinger båstående av både kvinner og menn, islamsk feminisme og mer ortodoks synspunkter. Islamsk feminisme et begrep som blir brukt i økende grad brukes om kvinner som argumenterer for og kjemper for kvinners rettigheter innenfor islam. Diskusjon om nytolkning av Koranen generelt sett har også vært et debatttema blant flere muslimer i forbindelse med en diskusjon om å gjenoppta bruken av lovtolknigsprinsippet ijtihad som vil si personlig tolking eller nytolkning på grunnlag av skrift og tradisjon (Det heter seg at ”ijtihads porter” ble stengt på 900-tallet og at de først har blitt åpnet ble gjenåpnet av reformtenkere på begynnelsen av 1900-tallet.

Jeg tror det er viktig å vektlegge denne heterogeniteten innen islam, en bevissthet om dette mangfoldet vil kanskje gjøre det lettere å både høre og gi rom til ulike stemmer og meninger om og innen islam -og det vil også kanskje gjøre Kadra Noors kamper lettere.

Når det er sagt er det ikke Kadra Noors uttalelse jeg oppfatter som mest kontroversiell (les: opprørende) i VG artikkelen - det er derimot pressetalsmann i Central Jamaat-e Ahl-E Sunnat, Gulam Sarwar sitt svar til Kadra Noor (I ettertid legger jeg inn en beskjed om at jeg her mente å være sarkastisk, men at dette kom dårlig frem: Selvfølgelig oppfatter ikke jeg Noors utsagn som kontroversiellt eller opprørende, men jeg oppfatter derimot Sarwars utsagn som opprørende - dette kom nok litt dårlig frem sett på bakgrunn av Drusillas kommentar):

- Vi kan ikke forandre Koranen eller islam på grunn av henne. Vi tar
avstand fra hennes uttalelser, hun har ikke noe med å krenke vår religion.
- Hun kan si hva hun vil, og er sikkert pen og har en fin kropp, men vi kan
ikke forandre Koranen på grunn av hva en kvinne mener.
Les mer
Merkelig utspill. Hvilken rolle spiller det om hun er pen eller har fin kropp, eller i og for seg kvinne?
Les også: Likestillingsminister Karita Bekkemellem reagerer kraftig på Sarwars uttalelser og kaller dem diskriminerende.

Les mer om islamsk feminisme:
Konferanse for muslimske feminister i Barcelona i fjor
Se flere artikler i Dagbladet, Ny Tid
Les om islam og feminisme i Fokus
Om islamsk feminisme som forandrer Iran på amnesty.no
Les Islamic feminism: what's in a name i den egyptiske avisen Al-Ahram

4 comments:

Drusilla said...

Når det er sagt er det ikke Kadra Noors uttalelse jeg oppfatter som mest kontroversiell (les: opprørende)

Nei, det får man da håpe!

Jeg skjønner ikke hvordan det kan virke opprørende at Kadra tar til orde for å forende islam med et moderne kvinnesyn. Jeg tolket utsagnet om at man aldri har gjort dette før, til at man ikke har gjort dette i *Norge* ettersom hun etterpå snakker om mennene i muslimsk råd.

Jeg er ikke kjent med hvor mye Kadra vet om islamsk feminisme (er du?), men jeg synes det virker noe nedlatende å kalle henne historieløs på bakrgunn av sitatet i VG. Jeg er iallefall interessert i å vite hvilke krefter i det muslimske miljøet i Norge som har tatt til orde for f.eks. kvinnelige imamer eller felles bønn etc.

Monica Five Aarset said...

Hei Drusilla
Det kom kanskje ikke klart frem, men når jeg skriver at det ikke er Noors uttalse som jeg oppfatter som mest kontroversiell ligger det selvfølgelig en undertone av sarkasme der - selvfølgelig oppfatter ikke jeg utsagnet som kontroversiellt eller opprørende - hvorfor skulle jeg det? jeg skrev "Les opprørende" i parantes nettopp fordi jeg oppfatter Sarwars uttalelse som opprørende mer enn kontroversiell. Men slike undertoner kommer kanskje ikke allitd tydelig frem i en slik bloggtekst. Kanskje slett arbeid fra min side........

Jeg kaller ikke Kadra Noor historieløs, jeg sier at påstanden om at det aldri har blitt diskutert er historieløs. Hvis det oppfattes som nedlatende er det synd og beklagelig for poenget mitt er at Kadra Noor ikke kjemper sin kamp for se kvinnen posisjon i Koranen i nytt lys alene.Det er mange stemmer som bør høres.

Den norske konvertitten Anne Sofie Roald åpner for kvinnelige imamer se Dabladet: http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/11/24/483988.html
hvor dette er sakset fra:

"Er du enig i at man ifølge islam bør ha kvinnelige imamer?

- Dette kravet er rimelig i dagens likestillingsdiskurs der kravet om likestilling på alle plan er en konsekvens av Menneskerettighetsdeklarasjonen. Det skulle være interessant å se hva som skulle skje om en muslimsk forsamling i dag innsatte en kvinnelig imam.

Roald tror dette kunne blitt populært blant unge muslimske etterkommere, mens de fleste fra førstegenerasjon av innvandrere sannsynligvis ville valgt en annen forsamling å dyrke Gud i om en kvinne ble imam.

- Kravet om kvinnelige imamer synes imidlertid å være et symbolspørsmål. Det synes viktigere at kvinner får større innflytelse i tolkninger av de islamske tekstene, altså at kvinner blir akseptert som islamske lærde enn at de står og leder bønnen i ulike forsamlinger. Men til syvende og sist henger de to sakene intimt sammen, sier Roald."

Her kan man selvfølgelig innvende at Roald ikke er representativ for muslimer fordi hun er konvertitt eller fordi hun er akademiker... men det er en del av poenget mitt: Det er mange ulike posisjoner innen islam/muslimer.

Ellers så har det i løpet av 1990-tallet foregått store endringer i kvinnenes innflytelse i flere moskeer . der iblant den al-arabiske moskeen Rabita.

Spørsmålet om hva jeg, du eller Noor mener om dette er en annen sak, poenget var at det pågår diskusjon og endringsprosesser.

Hvor mye Kadra Noor vet om islamsk feminisme vet ikke jeg, og det har jeg heller ikke uttalt meg om. Jeg har bare skrevet om uttalelsene slik de fremstår i VG.

Drusilla said...

Da misforstå jeg tonen i innlegget ditt.Hm, tror nok jeg har lest for mange ekle artikler som inneholder "hun er en sterk/tøff ung kvinne, men" med påfølgende fordømming. My bad.

Monica Five Aarset said...

Skjønner hva du mener:-) Og det er som sagt ikke alltid den underliggende tonen i en tekst kommer godt nok frem. Bra med tilbakemelding.